همایش افتتاحیه سال تحصیلی ۱۴۰۱

همایش افتتاحیه سال تحصیلی ۱۴۰۱

 

برنامه خرداد ماه فارغ التحصیلان

برنامه خرداد ماه فارغ التحصیلان

 

کارگاه توجیهی برنامه خرداد ماه

کارگاه توجیهی برنامه خرداد ماه

 

گام آخر

همایش گام آخر

 

همایش والدین دوازدهمی ها

همایش والدین دوازدهمی ها

همایش والدین فارغ التحصیلان

همایش والدین فارغ التحصیلان

دومین همایش فارغ التحصیلان پسر

دومین همایش فارغ التحصیلان پسر

والدین یازدهم

والدین یازدهم

همایش تجربه ماندگار ۱۴۰۰

همایش تجربه ماندگار ۱۴۰۰

دومین همایش فارغ التحصیلان تجربی

دومین همایش فارغ التحصیلان تجربی

وبینار تخصصی دوازدهمی ها

وبینار تخصصی دوازدهمی ها

کارگاه از مدیریت تا تحلیل آزمون

کارگاه از مدیریت تا تحلیل آزمون

همایش تخصصی فارغ‌التحصیلان دختر رشته تجربی

همایش تخصصی فارغ‌التحصیلان دختر رشته تجربی

رفع اشکال عربی یازدهم آزمون ۲۰ مهر

رفع اشکال عربی یازدهم آزمون ۲۰ مهر

همایش تخصصی یازدهمیها

همایش تخصصی یازدهمیها

کارگاه روانشناسی اهمال کاری

کارگاه روانشناسی اهمال کاری

رفع اشکال عربی دهم آزمون ۲۰ مهر

رفع اشکال عربی دهم آزمون ۲۰ مهر

رفع اشکال زیست پایه یازدهم آزمون ۱۵ شهریور

رفع اشکال زیست پایه یازدهم آزمون ۱۵ شهریور

رفع اشکال زیست پایه دهم آزمون ۱۵ شهریور

رفع اشکال زیست پایه دهم آزمون ۱۵ شهریور

وبینار تخصصی انتخاب رشته کنکور ۱۴۰۰

وبینار تخصصی انتخاب رشته کنکور ۱۴۰۰

 

همایش افتتاحیه موسسه سروش اندیشه - قسمت دوم

همایش افتتاحیه موسسه سروش اندیشه – قسمت دوم

 

همایش افتتاحیه موسسه سروش اندیشه - قسمت اول

همایش افتتاحیه موسسه سروش اندیشه – قسمت اول

 

همایش انتخاب رشته سال ۹۸

همایش انتخاب رشته سال ۹۸

 

مبحث اولیه موج و نوسان

مبحث اولیه موج و نوسان

استاد پیمان توسلیان

رفع اشکال درس فیزیک - آزمون ۲۱ بهمن

رفع اشکال درس فیزیک – آزمون ۲۱ بهمن

استاد پیمان توسلیان

کارگاه گام آخر دکتر مزاری

گارگاه گام آخر : در این ماه های پایانی چه کنیم – ویژه دانش آموزان

دکتر مزاری

 

کارگاه گام آخر دکتر مهرجردی

گارگاه گام آخر : در این ماه های پایانی چه کنیم – ویژه والدین

دکتر مهرجردی

 

 

آزمون جمع بندی دروس پایه

آزمون جمع بندی دروس پایه

ویژه کنکوری ها

رفع اشکال عربی آزمون ۱۱ اردیبهشت

رفع اشکال عربی آزمون ۱۱ اردیبهشت

استاد حامد مقدس زاده

رفع اشکال عربی آزمون ۱۴ اردیبهشت

رفع اشکال عربی آزمون ۱۴ اردیبهشت

استاد حامد مقدس زاده

رفع اشکال زیست آزمون ۱۱و۱۴ اردیبهشت

رفع اشکال زیست آزمون ۱۱و۱۴ اردیبهشت

استاد دانیال اقبال

کارگاه امید و نشاط

جلسه اول کارگاه امید و نشاط

دکتر علیرضا مهرجردی

رفع اشکال شیمی آزمون۱۱ اردیبهشت

رفع اشکال شیمی تجربی آزمون  11 اردیبهشت

استاد علیرضا رضایی

رفع اشکال شیمی آزمون ۱۴ اردیبهشت

رفع اشکال شیمی تجربی آزمون  14 اردیبهشت

استاد علیرضا رضایی

رفع اشکال زیست آزمون ۱ و ۴ اردیبهشت

رفع اشکال زیست آزمون ۱ و ۴ اردیبهشت

استاد دانیال اقبال

رفع اشکال زیست آزمون ۱اردیبهشت

رفع اشکال فیزیک آزمون ۱ اردیبهشت

استاد پیمان توسلیان

رفع اشکال زیست آزمون ۴ اردیبهشت

رفع اشکال فیزیک آزمون  4 اردیبهشت

استاد پیمان توسلیان

کارگاه نحوه مطالعه دروس دکتر علیزاده

کارگاه نحوه مطالعه دروس دکتر علیزاده

کارگاه توجیهی برنامه اردیبهشت ۱۴۰۰ ویژه کنکوری ها

کارگاه توجیهی برنامه اردیبهشت ۱۴۰۰ ویژه کنکوری ها

دکتر سید امیررضا مزاری

کارگاه توجیهی برنامه اردیبهشت ۱۴۰۰ ویژه یازدههمی ها

کارگاه توجیهی برنامه اردیبهشت ۱۴۰۰ ویژه یازدههمی ها

دکتر سید امیررضا مزاری

کارگاه توجیهی نوروز ۱۴۰۰ ویژه یازدهمی ها

کارگاه توجیهی نوروز ۱۴۰۰ ویژه یازدهمی ها

دکتر سید امیررضا مزاری

کارگاه توجیهی نوروز ۱۴۰۰ ویژه کنکوری ها

کارگاه توجیهی نوروز ۱۴۰۰ ویژه کنکوری ها

دکتر سید امیررضا مزاری

جلسه دوم کارگاه امید و نشاط

جلسه دوم کارگاه امید و نشاط

دکتر علیرضا مهرجردی

همایش افتتاحیه موسسه سروش اندیشه

همایش افتتاحیه موسسه سروش اندیشه

 

رفع اشکال درس زیست - آزمون ۲۱ بهمن

رفع اشکال درس زیست – آزمون ۲۱ بهمن

دکتر سروش شفیعی