آقای دانیال غریب - رتبه ۶ منطقه و ۱۰ کشور در رشته ریاضی کنکور ۱۴۰۰

شبی با تک رقمی ها - قسمت دوم

شبی با تک رقمی ها - قسمت اول

شبی با تک رقمی ها - قسمت چهارم

شبی با تک رقمی ها - قسمت قسمت سوم

رتبه برترهای ۹۹

http://sorusheandishe.com/wp-content/uploads/2020/12/video_2020-12-10_13-21-20.mp4
هدیه هنرور
http://sorusheandishe.com/wp-content/uploads/2020/10/rafatbahari.mp4
امیرضا رفعت بهاری
http://s-andishe.ir/wp-content/uploads/2020/10/video_2020-10-21_09-00-14.mp4
امیررضا نامور
http://sorusheandishe.com/wp-content/uploads/2020/11/مصطفی-آقایی-پور.mp4
مصطفی آقای پور
http://s-andishe.ir/wp-content/uploads/2020/11/مهسا-طاهری-نیا-332.mp4
مهسا طاهری نیا

هدیه هنرور

امیرضا رفعت بهاری

امیررضا نامور

مصطفی آقای پور

مهسا طاهری نیا

 

رتبه برترهای ۹۸

http://s-andishe.ir/wp-content/uploads/2020/07/کیان-میرزایی.mp4
کیان میرزائی
http://s-andishe.ir/wp-content/uploads/2020/07/کیانمهر-راستگو.mp4
کیان مهر راستگو
http://s-andishe.ir/wp-content/uploads/2020/07/مبینا-رضایی.mp4
مبینا رضایی
http://s-andishe.ir/wp-content/uploads/2020/07/زهرا-مشتری.mp4
زهرا مشتری
http://s-andishe.ir/wp-content/uploads/2020/07/صدیقه-سادات-حجتی.mp4
صدیقه سادات حجتی
http://s-andishe.ir/wp-content/uploads/2020/07/video_2020-07-18_16-47-40.mp4
سروش شفیعی

کیان میرزائی

کیان مهر راستگو

مبینا رضایی

زهرا مشتری

صدیقه سادات حجتی

سروش شفیعی